Utstillinger i Galleri Albin Upp

Albin Upp

Anita Henriksen - Stine Mørk

DRØM OG BEVEGELSE - MALERI 

26. april - 7.mai  2023

ANITA HENRIKSEN er født og oppvokst i Oslo.

Hun maler og tegner med trekull og akrylmaling på lerret. Hennes eget drømmeliv er utgangspunkt for å arbeide med bilder. Dette gir arbeidet en terapeutisk funksjon.

Maleriene som er utstilt på Albin Upp viser bilder fra denne prosessen. Henriksen er elev av Markus Brendmoe i en av hans maleklasser på hans atelier i Oslo

STINE MØRK  maler med kraft og bevegelse.

Arbeidsmetoden er en form for prosaisk registrering, det  hun maler strømmer ut i samspill med linjer og konturer. Bildene blir til i ulike steg; først som tegninger på lerretet ved hjelp av kull, oljekritt eller blyant.Dernest med flytende transparente strøk med rene pigmenter og maling.  Arbeidene kan forestille en illusjon om bevegelse som peker mot ustabilitet. For Stine er det å male et språk som kanaliserer følelser.

Tagged under: Maleri
Albinupp

Albinupp

  • Female