Om Oss

Velkommen til Det Gule Huset på Briskeby. Velkommen til Galleri Albin Upp.

Galleri Albin Upp er hoved-galleriet i det lille gule huset.
Albin Art er vårt lille studio vegg i vegg med hovedgalleriet.
Dette er Albin Upps butikk. Altså Albins Affær.
Gallerier

Galleri Albin Upp drives som et utleiegalleri. Det innebærer at det betales en leie, men det beregnes ikke provisjon av salget. Utstiller må ha en viss kunstnerisk bakgrunn. Det vil bli foretatt en kunstnerisk vurdering av arbeidene før eventuell avtale om utstilling.

– Utleiegalleri Galleri Albin Upp og Albin Art

Gallerier

Galleri Albin Upp har flere store, åpne og lyse utstillingsrom. Både i glasspåbygget til det gule huset og på gateplan i den tilstøtende teglsteinsbygningen. Galleriet er åpent for bildende kunst, kunsthåndverk og foto, men er også tilgjengelig for andre kunstneriske uttrykk.

– Galleri og Kunstkafe Galleri Albin Upp

Gallerier

Leieperioden er to uker eller mer. Under utstillingsperioden må kunstneren selv stå for vakthold i galleriets åpningstider. Utstiller må markedsføre egen utstilling, men galleriet vil også bistå med dette. Søknad om utstillingsplass med CV og bilder (i JPG-format) kan sendes oss på e-post. Kontaktinformasjon finner du nederst på denne siden.

– Leieperioden Hvor lenge kan du leie?

Gallerier

Albin Art er et studio på 28 kvm som ligger vegg i vegg med Galleri Albin Upp. Albin Art kan leies fra én uke eller mer. Lokalet har erfaringsmessig plass til 20 – 25 bilder, med store vinduer ut mot gaten og god belysning. Galleriet er åpent for bildende kunst, kunsthåndverk og foto, men er også tilgjengelig for andre kunstneriske uttrykk.

– Galleri Albin Art Gateplan med vinduer

Historien Om Albin Upp På Briskeby

En Kultur Institusjon
En Kultur Institusjon

Det Gule Huset

Det gule huset på hjørnet av Briskebyveien og Holtegaten i Oslo har en historie som går tilbake til tidlig 1800-tall. Den gangen var stedet et småbruk under Lille Frogner Gård. I 1824 ble eiendommen løsrevet fra hovedbølet og fikk eget gårds- og bruksnummer, og opp gjennom årene har huset med sin lille hage, vært bolig for håndverkere og arbeidsfolk. Boligflaten var liten, men i perioder rommet den faktisk to familier. Kvartalet med sine trehus ble revet på 1970-tallet, men Briskebyveien 42 ble liggende da det på den tid var mulig å takke nei til ekspropriering. Myndighetene ble etter hvert oppmerksomme på verdien av å beholde en del gammel bebyggelse, og huset kom på byantikvarens ”gule liste” som verneverdig. En reminisens av det gamle arbeidermiljø på Briskeby.
Albin Upp
Albin Upp

Gamle Dager på Briskeby

Galleriets navn ”Albin Upp” stammer fra en person som lød samme navn. Han kom fra Sverige rundt forrige århundreskifte og drev sin kull- og vedhandel i huset ved siden av nummer 42. Albin Upp var en kjent personlighet i strøket, og leverte sine varer med hest og vogn til folk langt utover nabolaget. Strøkets barn syntes nok han var litt skummel, mørk og sterk i blikket, med en krok til hånd. Den hadde han kappet av som ung mann. Under arbeid fortelles det.
Dagens Albin Upp
Dagens Albin Upp

Galleri og Kunstkafe

Huset fikk ny eier i 1980. Og etter mye om og men ble det innvilget bruksendring fra bolighus til næringsvirksomhet. Betingelsen var at huset skulle brukes til noe miljøskapende og inkluderende. I september 1982 så «Albin Upp Galleri og Kunstkafe» dagens lys i Briskebyveien 42. Huset i sin karakteristiske stil har etterhvert blitt et landemerke i bydelen. Til glede og lyst for folk langt utover Briskebys grenser.

Galleri Albin Upp og Albin Art Priser

Kontakt oss med en beskrivelse av prosjektet ditt slik at vi kan gi deg en riktig pris for hvert av lokalene. Om du har spørsmål kan du gjerne ringe oss for en hyggelig prat.
Galleri Albin Upp kan ved anledning deles mellom flere kunstnere (maks 4 stk), mens Albin Art kan passe for 1-2 utstillere.
Galleri Albin Upp
Albins Lille Hjørne

Kristin Bonnevie

Innehaver

Elisabeth Heyerdahl Strøm

Daglig Leder

Ansatt 1

Daglig Leder

Ansatt 2

Innehaver