Tusen Takk til alle kunstnerne!

40 År!

Thor Andreassen

MALERI – TRYKK

Thor Andreassen er født i Kirkenes i Finnmark, men bor og arbeider i Oslo. Han har hatt en lang karriere som musiker og forteller at etter mange år med turneer både i Norge og utenlands med bandprosjekter som Popol Ace og Frode Thingnæs Quintet og senere som studio- og teatermusiker, begynte han fra 2000 å bruke mer av sin tid til å male bilder. I sitt atelier ble malingen et fristed hvor han kunne finne mange paralleller mellom maling og musikk. Luft, rom – ta rom og gi rom er begreper som er fundamentale både innen musikk og maling.

Thor Andreassen har i løpet av de siste femten årene utviklet et nært vennskap og konstruktivt mentor/elevforhold til Peter Esdaile, en av Norges dyktigste og mest verdsatte malere. Gjennom sitt samarbeid med og veiledning av Peter Esdaile i Oslo og i hans atelier i Madison, Wisconsin i USA har Thor fått innsikt i prosess og teknikk som har løftet bildene til et nivå som har resultert i utstillinger i flere norske gallerier.

Den kommende utstillingen i Galleri Albin Upp i mars 2021 blir hans femte for galleriene Albin Art/Albin Upp og er denne gangen basert på seks utvalgte hovedtemaer hvor hvert tema representeres av tre bilder. I tillegg presenteres et utvalg av trykk som er et tverrsnitt av bilder produsert de siste ti årene.