40 År!

40 År på Briskeby

5 september er en milepæl for Albin Upp Galleri og Kunstkafe.

I 40 år har vi eksistert her oppe på hjørnet av Briskebyveien og Holtegata.

I lyse og mørke dager har vi kloret oss fast, og prøvd å oppfylle de forpliktelser som ble oss pålagt da vi fikk innvilget bruksendring fra bolig til bedrift tidlig på 1980-tallet.
Betingelsen var at vi skulle skape et miljø der i nummer 42, den lille vernede husmannsplassen fra tidlig 1800.
En samlingsplass skulle det bli for strøkets beboere og tilfeldig forbipasserende.

Jeg tror vi har lykkes med det.
Dette skal vi feire.
Albin Upp ønsker 30 fantastiske utstillere velkommen til feiringen!

Tusen Takk til Alle Kunstnerne!

Akryl - akvarell - kull

Jorunn Westad er født i Drammen i 1949.

Hun er utdannet ved Arkitekthøgskolen i Oslo og har en lang arkitektvirksomhet på bak seg. Studiet i arkitektur innebar også en god del kunstfag, og rundt år 2000 tok hun opp igjen kunstnerisk arbeid på samtidig som hun drev arkitektkontor på Geilo.

Westad ble antatt på Novemberutstillingen i regi av Buskerud Bildende Kunstnere 3 år på rad, fra 2002 – 2004. I 2014 flyttet hun til Vestfold, og i 2017 ble hun medlem av Olsgaard Atelierfellesskap i Tønsberg. Hun er fast utstiller på Galleri i Tønsberg, og har verk hos Fine Art i Oslo.

Sommeren 2020 hadde Westad separatutstilling på Kilen Galleri på Hvasser.

UTDANNING
Diplom Arkitekthøgskolen i Oslo
Examen Philosophicum, Universitetet i Oslo
Examen Artium, Drammen Gymnas
UTDANNING KUNSTFAG
Form og tegning særkurs Arkitekthøgskolen
med bl.a. Tore Haaland og Hans Normann Dahl
Kurs maleri, Peter Esdaile
3 kurs Nansenskolen på Lillehammer
• Tegning, Runi Langum
• Maleri, Vegard Stalsberg
• Grafikk, Knut Thiberg
UTSTILLINGER
2002, 2003, 2004 BBK – Novemberutstillingen, Drammen
2003 Utsmykkingsoppdrag Stadshotellet i Värnamo, Sverige
2016 Separatutstilling Geilo Kulturkyrkje
2017 / 2018 Kilen Galleri, Hvasser
Fra 2018 Gallerii, Tønsberg, fast utstiller
2018 Høstutstillingen Stavern
2018 Kunstforeningen Verdens Ende
2018 og 2019 Lions Slottfsjellmuseet
2019 Galleri Rønningen, Skien
2020 Kilen Galleri, Hvasser hovedustiller sommerutstillingen
MEDLEMSSKAP

Historien Om Albin Upp På Briskeby

En Kultur Institusjon
En Kultur Institusjon

Det Gule Huset

Det gule huset på hjørnet av Briskebyveien og Holtegaten i Oslo har en historie som går tilbake til tidlig 1800-tall. Den gangen var stedet et småbruk under Lille Frogner Gård. I 1824 ble eiendommen løsrevet fra hovedbølet og fikk eget gårds- og bruksnummer, og opp gjennom årene har huset med sin lille hage, vært bolig for håndverkere og arbeidsfolk. Boligflaten var liten, men i perioder rommet den faktisk to familier. Kvartalet med sine trehus ble revet på 1970-tallet, men Briskebyveien 42 ble liggende da det på den tid var mulig å takke nei til ekspropriering. Myndighetene ble etter hvert oppmerksomme på verdien av å beholde en del gammel bebyggelse, og huset kom på byantikvarens ”gule liste” som verneverdig. En reminisens av det gamle arbeidermiljø på Briskeby.
Albin Upp
Albin Upp

Gamle Dager på Briskeby

Galleriets navn ”Albin Upp” stammer fra en person som lød samme navn. Han kom fra Sverige rundt forrige århundreskifte og drev sin kull- og vedhandel i huset ved siden av nummer 42. Albin Upp var en kjent personlighet i strøket, og leverte sine varer med hest og vogn til folk langt utover nabolaget. Strøkets barn syntes nok han var litt skummel, mørk og sterk i blikket, med en krok til hånd. Den hadde han kappet av som ung mann. Under arbeid fortelles det.
Dagens Albin Upp
Dagens Albin Upp

Galleri og Kunstkafe

Huset fikk ny eier i 1980. Og etter mye om og men ble det innvilget bruksendring fra bolighus til næringsvirksomhet. Betingelsen var at huset skulle brukes til noe miljøskapende og inkluderende. I september 1982 så «Albin Upp Galleri og Kunstkafe» dagens lys i Briskebyveien 42. Huset i sin karakteristiske stil har etterhvert blitt et landemerke i bydelen. Til glede og lyst for folk langt utover Briskebys grenser.