Om Utstillingene og Kunstnerne

Albin Upp

Christine Stokke, Else Gjerdrum og Marianne Haraldsen

SHADES OF COLOURS

8. juni – 19. juni

MALERI

”Shades of Colours” er et kunstnerfellesskap bestående av Christine Stokke, Else Gjerdrum og Marianne Haraldsen. De tre kunstnerne har, i tillegg til egne utstillinger, samarbeidet om en rekke utstillinger.

CHRISTINE STOKKE
Christine Stokke er opptatt av den uendelige energikilden i alt levende i naturen. Maleriene hennes reflekterer naturens sykluser og forandringer. Naturelementer som gress, trær, blomster, løv, vann, sten vind og sol abstraheres i en intuitiv arbeidsprosess. Strøkene i maleriene gir en opplevelse av bevegelse. Med sine malerier søker hun å gi en følelse av glede.
www.christinestokke.com

ELSE GJERDRUM
Else Gjerdrum jobber i et intuitivt, abstrakt uttrykk, som bærer naturen i seg. Hun er opptatt av flatenes strukturer og hvordan fargene kan vris mot en imaginær natur. For å komme i flyt når hun maler, trenger hun høylytt musikk. Det kobler ut hodet og gir en frihet i møte med maleriet. Hun jobber både på lerret og pleksiglass.
www.elsegjerdrum.no

 

MARIANNE HARALDSEN
Marianne Haraldsen maler intuitivt og ekspressivt, ofte basert på organiske former. Hun er opptatt av farger, bevegelighet og dybden som oppstår i møtet mellom lyse og mørke fargeklanger. Den rå ekspressive streken gir liv og bevegelse til de gjennnomskinnelige flatene. Lag med maling, noen ganger med ørsmå nyanseforskjeller flyter over hverandre og skaper rom. Motsetninger og kontraster- både i naturen og i mennesket opptar henne, det energifulle og sarte, det kraftige og det myke, lett lys og tungt mørke.
www.marianneharaldsen.com

Tagged under: Maleri
GAU

Galleri Albin Upp

  • Male