Om Utstillingene og Kunstnerne

Albin Upp

Solveig Sveen og Grete Rydning

GENIUS LOCI - STEDETS ÅND
Maleriene til Rydning er malt i et halv-abstrakt billedspråk, mens store landskap med mennesker, dyr eller byggverk er gjerne motivvalg i Solveig Sveens malerier.

Ved bruk av farger og komposisjon lager Sveen historiefortellinger, som skaper gjenkjennelse og berører sanser.

Maleriene er preget av uttrykk med referanser til arkitektur, kunsthistorie, botanikk, eventyr, historiske begivenheter og barnebokillustrasjoner.

Sveen maler med akryl på lerret og benytter mye vann for å skape en våt akvarelleffekt.

Solveig Sveen er sivilarkitekt MNAL.

Kjente norske fjell og topper er inspirasjonskilde til Grete Rydnings malerier. Ingen som er i nærheten av store fjell kan være upåvirket av deres kraft. Det er noe eksistensielt, utfordrende og åndelig kraftfull ved fjellene.

Maleriene til Rydning er malt i et halv-abstrakt billedspråk. Motivene er stiliserte, geometriske, men gjenkjennelige. Fargebruken i bildene er omskrevet og brukt fritt i forhold til det strengt dokumentære. Ved å bruke akryl på lerret, får Rydning fram den harmoniske og estetiske komposisjonen hun ønsker å formidle i sin kunst.

Grete Rydning er juriert medlem av NFUK og innkjøpt av Bærum kommune.

 

21. november til 2. desember

https://www.solveigsveen.com/

https://www.instagram.com/solveig.sveen/

https://greterydning.com/

Tagged under: Maleri
Albinupp

Albinupp

  • Female