Om Utstillingene og Kunstnerne

Albin Upp

Ingrid Laugslet, Elisabeth Bjerke, Inger Johanne Magnus, Elisabeth Sollner, Anne Kari Jansen

"— etter oss?"

Maleri

2.mars – 13. mars 2022

Støtt ut av den vakre hagen lever vi i menneskenes tid – antropocen. Færre arter, mindre habitat; naturen arbeider hardt for å korrigere våre gale valg og vår skjødesløshet.

Naturens eksistens og vår evne til å ta vare på den henger sammen. Hver for oss søker vi mot naturen vi er en del av. Bildene på utstillingen er personlige refleksjoner over den verden vi husker og som vi gradvis mister mer av, både som art og enkeltindivid.

«å oppleve det store i det lille»

ELISABETH BJERKE

«undring over naturens drama»

INGRID LAUGSLET

«hva skygger for det jeg ser?»

INGER JOHANNE MAGNUS

«et øyeblikk i tid — et glimt og alt er slutt»

ANNE-KARI JANSEN

«å søke naturens innerste vesen»

ELISABETH SOLLNER

Tagged under: Maleri
Albinupp

Albinupp

  • Female