Om Utstillingene og Kunstnerne

Albin Upp

Harriet Backer

Malerier

4.-15. NOVEMBER 2020

Harriet Backer er en av få mosaikk-kunstnere i Norge. Hun er utdannet ved Académic des Beaux-Arts de IÍnstitute de France i Paris, Accademia di Belle Arti, Ravenna i Italia og ved Statens Håndverks- og Kunstindustriskole i Oslo.

Hun har hatt store utsmykningsoppdrag som Konserthuset i Oslo og Asker Krematorium. Separatutstillinger i Spania, Frankrike, Tyskland, Italia og utallige steder i Norge.

Harriet Backer er nå inne i ny fase hvor hun vender litt tilbake til tidligere teknikker, men nå er de også tilført noe helt nytt. Inspirasjonen til arbeidet med denne utstillingen er hentet fra Japan og tanken på at noe som er knust kan gjenskapes og bli sterkere med gull som bindemiddel. Det store spørsmålet som kanskje besvares i kunsten er om det som er knust kan bli helt igjen. Med stor overføring til livet vi lever.

Tagged under: Maleri
Albinupp

Albinupp

  • Female