Om Utstillingene og Kunstnerne

Albin Upp

Elisabeth Eileraas Larsen

24. august - 4. september 2022

Maleri

Elisabeth Eileraas Larsen er utdannet ved Kragerø Kunstskole, Fabrikken Asker Kunstfagskole og har vært elev av Peter Esdaile fra 2014 til 2016. Kunsthistorie enkeltemne ved universitetet i Tromsø.

I tillegg til diverse kurs. I juli 2022 ukes kurs hos Kari Nordnes.

Denne utstillingen kretser mye rundt tema refleksjon. Både direkte og indirekte. Både tilbake i tid og frem i tid. Hvordan vi tar med oss fortiden inn i nåtid og fremtid. Hvordan det påvirker oss og gjør oss til den vi er. Hvordan fremtida brått kan bli annerledes og utenfor vår kontroll. Et liv, formet av tidligere opplevelser. Hva vi ønsker og drømmene våre. Indre refleksjon over livets veier og brå svinger blir speilet i malerier, som følges videre i fotografier og tekst. Direkte refleksjon som skaper en

illusjon av tosidighet og et nesten perfekt speilbilde.

Maleriene mine er ofte ladet av symbolikk, og er blanding av det figurative og abstrakte.Jeg liker når bildene er litt frie og gir rom for egen tolkning. Jeg maler ofte små historier, og er opptatt av å visualisere kommunikasjon og ofte det underliggende usagte og skjulte. Klarer bildene mine berøre, og ta med betrakteren på en indre reise med egne assosiasjoner er det et ydmykt mål.

Bildene i denne utstillingen består av maleri i olje og akryl, pastelltegning og foto.

Tagged under: Maleri