Om Utstillingene og Kunstnerne

Albin Upp

Aud Powelson og Gunn Foray

DIVERSITY/VOID

Skulturer

3. april til 12. april

Aud Powelson uttaler at prosessen med å skape kunst innebærer for henne kommunikasjon, glede, frustrasjon og meditasjon. Målet er å overføre hennes opplevelser, tanker og følelser til skulpturen. Powelson er fascinert av miljøet og materialene rundt marmorbruddene i Carrara og har reist dit jevnlig de siste 20 årene for å arbeide.

Gunn Foray uttaler at prosessen med å skape kunst innebærer for henne å søke et unikt romlig utrykk, hvor skulpturene blir til noe ut over det å være fysiske objekter. Arbeidene har et konseptuelt innhold med arbeidstittel Void, og gjennom forenkling og abstrahering søkes størst mulig uttrykkskraft til formidlingen av hennes ideer og tanker. Foray ble invitert til Carrara av Powelson første gang i 2013, og vender stadig tilbake.

Portfolio Website – – Aud Powelson – Fine Artist – Oslo

www.audpowelson.com

Tagged under: Skulptur
Albinupp

Albinupp

  • Female