Om Utstillingene og Kunstnerne

Albin Art

Svetlana Rezvaya

11. mai til 16. mai

MALERI

Utstillingen ¨Blandede følelser¨ er et resultat av Svetlana Rezvayas mange undersøkelser. Kunstneren har fordypet seg i hvordan menneskelige følelser sammenstilt med personlige følelser kan projiseres på lerretet. Dette er en metafysisk, abstrakt måte å utforske det vi kan kalle menneskets sjel. Som element i komposisjonen bruker kunstneren menneskelige figurer kombinert med masker. Farger spiller en stor rolle når hun beskriver følelser og samspillet mellom disse på lerretet.
Betrakteren inviteres til å reflektere omkring og diskutere kunstnerens budskap. Teknikken kunstneren bruker er abstrakt og halvfigurativ, hvor maleri og tegning danser og blandes med hverandre på lerretet. Kunstneren synliggjør følelser som alle opplever, men ikke makter å beskrive med ord.

www.svetlanarezvaya.com
www.maleriarenaer.com

Tagged under: Maleri