Om Utstillingene og Kunstnerne

Albin Art

Emmy Harnes

18.mai - 23.mai

MALERI

Emmy Harnes viser en serie bilder malt i akryl. I tradisjon både fra billedkunsten og fra fabler og fortellinger, bruker hun dyr i bildene sine for å uttrykke menneskelige følelser.
Dyrene poserer påkledd, eller de opptrer i et menneskelig miljø. Ofte møter de oss med et direkte blikk.
Hun tilstreber at bildene skal romme både en tilstedeværelse og styrke, en sårbarhet og en ømhet.
Det er de dyptgående følelsene hun søker å fange, og det uklare og bakenforliggende som vi ofte ikke finner ord for.

Emmy Harnes debuterte på Østlandsutstillingen i 2016, og har etter det deltatt på flere juryerte utstillinger.
http://www.emmyharnes.com »

Tagged under: Maleri